Mark 7:34

en Hij zag op naar de hemel en zuchtte en zeide tot hem: Effata, dat is: wordt geopend!

Wie zijn wij

Het onstaan

In juli 1995 herinnerde God onze voorganger aan de roeping, waarmee Hij hem geroepen heeft. Het voorgaan en herderen van een Gemeente. Na een half jaar met enkele broeders en zusters Gods aangezicht te zoeken, openbaarde God tijd en plaats.

In februari 1996 is de Volle Evangelie Gemeente Effata geboren in Moordrecht. Geboren, omdat God het zaad jaren geleden door profetie├źn heen in onze voorganger geplant heeft en het ook geboren heeft doen worden!

Wij zijn een enthousiaste evangelische gemeente waar leden van jong tot oud samenkomen.
Onze gemeente bestaat al meer dan 25 jaar. Wij willen onder het gezag van de Heilige Geest vorm geven aan ons christen zijn in Woord, onze handel en onze wandel. Wij willen Gods liefde en almacht zichtbaar maken in deze tijd. Aanbidding neemt een belangrijke plaats in tijdens onze diensten. Samen vormen we een liefdevolle familie.

Onze missie

Met hart en ziel afgestemd zijn op de gaven van de Geest. Meer en meer open staan voor de leiding van de Geest Groei zijn in ons persoonlijk geloofsleven zodat we vrucht mogen dragen Zijn stem verstaan, opdat we kanalen mogen zijn van de gaven (uitingen) van de Geest.